Vermeulen Financial Interim Management

Vul (bijvoorbeeld) uw slogan in

Werkwijze

VFIM maakt graag een afspraak bij u voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens dit onderhoud zal de interimmanager zich presenteren en heeft u de gelegenheid de  potentiële opdracht of support nader toe te lichte. Indien u samen met VFIM van mening bent dat de kennis en ervaring aansluiten bij het doel van de interim opdracht, maakt VFIM een offerte. Na acceptatie maakt VFIM een contract op. Nadat beide partijen dit contract hebben ondertekend, zal VFIM de interim opdracht starten.  

Bij aanvang stelt VFIM een plan van aanpak op. Dit plan beschrijft kort en bondig de beoogde doelstellingen van de opdracht, de voorgestelde aanpak, de inzet van (organisatie)middelen, de kritische succes factoren en een tijdsplanning. Dit plan wordt vervolgens met de opdrachtgever besproken. Gedurende de opdracht worden een aantal tussentijd evaluatie- en voortgangsgesprekken gepland. Aan het einde van de opdracht stelt VFIM een eindrapportage op. Deze rapportage beschrijft het verloop van de opdracht, de behaalde resultaten en eventueel gesignaleerde verbeterpunten. VFIM streeft ernaar om de tijdens de opdracht verworven kennis zoveel mogelijk over te dragen aan de staande organisatie. Vanzelfsprekend gaat VFIM vertrouwelijk om met bedrijfsinformatie van haar opdrachtgevers.

VFIM stelt zich tot doel om opdrachten succesvol te laten verlopen. Daarom is het van belang dat de kennis en ervaring goed aansluiten bij het doel een de aanpak van de interim opdracht.

Contact

Gebruik het onderstaande contactformulier als u iets wilt vragen of als u contact wilt opnemen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!